Een jubileumjaar boordevol activiteiten

Exposities, lezingen en cultuureducatie. Met allerlei activiteiten brengen we in 2020 een ode aan Willem Lodewijk. De stadhouder die zich, tijdens één van de roerigste periodes uit de geschiedenis van ons land, sterk maakte voor Friesland en Noord-Nederland. Ontdek hier het programma.

Door het corona-virus zijn een aantal programma-onderdelen rondom het Willem Lodewijk Jaar 2020 uitgesteld of geannuleerd. Hieronder een overzicht van (toekomstige) activiteiten.

SYMPOSIUM WILLEM LODEWIJK (1560-)1620-2020

Waar: Stadhuis Gemeente Leeuwarden (Hofplein 38), Oranjezaal
Wanneer: vrijdag 4 december 2020
Aanmelden: aanmelden voor het symposium kan bij de Fryske Akademy

De Fryske Akademy (prof. dr. Hanno Brand) en de de RUG (dr. Joop Koopmans) organiseren een ééndaags symposium met de titel Willem Lodewijk, stadhouder en strateeg (1560-)1620-2020. In zeven lezingen wordt ingegaan op diens betekenis als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe en op zijn betrekkingen met de Friese adel. Verder komen Willem Lodewijks betekenis als veldheer tijdens de opstand en zijn houding tijdens de reformatie aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan representatie in de vorm van de verspreiding van eigentijdse gedrukte portretten. Tenslotte wordt de herdenkingscultuur rond Willem Lodewijk in de 19de– en vroeg 20ste-eeuw nader besproken.

Sprekers zijn: dr. J.W. Koopmans (RUG), dr. A. van der Lem (UB Leiden), em. prof. dr. Yme Kuiper (RUG), prof. dr. Hanno Brand (Fryske Akademy/RUG), dr. Hotso Spanninga, Dr. Hidde Feenstra en Lidewij Nissen M.A. (RUG).

Het symposium wordt afgesloten met een ronde tafel discussie over de hedendaagse perceptie van Willem Lodewijk als ús heit en Fries stadhouder. Als discussianten zijn bereid gevonden dr. Anton van der Lem, prof. dr. Goffe Jensma en drs. Josse Pietersma. Aan burgemeester Van Haersma Buma wordt het eerste exemplaar van de bundel met de bijdragen aan dit symposium aangeboden. 

Meer informatie over het symposium leest u in deze Flyer symposium Willem Lodewijk

NB: Er kan helaas geen publiek worden toegelaten tot het symposium. De lezingen worden gestreamd (en verschijnen in boekvorm).

 

DE WAR ROOM VAN STADHOUDER WILLEM LODEWIJK

Ontmoet stadhouder Willem Lodewijk en zijn familie
Waar: Historisch Centrum Leeuwarden
Wanneer: gedurende de openingstijden van het HCL tot 1 december 2021 (Zie: www.historischcentrumleeuwarden.nl)
Kosten: toegang gratis

De War Room van Willem Lodewijk

De Schatkamer van het HCL biedt tot 31 december 2021 onderdak aan een expositie over stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620) als oorlogsvoerder. Aanleiding is het feit dat het vierhonderd jaar geleden is dat deze Friese stadhouder in Leeuwarden overleed. Actuele informatie over openingstijden en rondleidingen staat op de website van het HCL. Groepsreserveringen zijn mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met: historischcentrum@leeuwarden.nl.

Als het over de Tachtigjarige Oorlog gaat, dan komt Willem Lodewijk nauwelijks in de geschiedenisboeken voor. Zonder de innovatieve militaire tactieken van ‘Us Heit’, hadden de Nederlandse opstandelingen echter nooit zo succesvol kunnen zijn. Een van de legerhervormingen van Willem Lodewijk was de contramars. In een brief aan Maurits beschreef hij de contramars en maakte er ook een tekeningetje bij ter illustratie. Het HCL heeft deze unieke brief in bruikleen gekregen van de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Publiekstrekker is een miniatuur van het beleg van Coevorden in 1592. Bij deze overwinning op de Spanjaarden waren de legerhervormingen van de Friese stadhouder van cruciaal belang. Het slagveld bestaat uit 350 kleine tinnen soldaatjes, paarden en kanonnen, die stuk voor stuk met de hand zijn beschilderd door leden van Spellenvereniging UCP Leeuwarden.

US HEIT OP SCHOOL

Waar: alle basisscholen in de gemeente Leeuwarden
Wanneer: vanaf oktober 2020 tot oktober 2021

Educatief project voor de bovenbouw in het basisonderwijs
Ook alle 2.500 leerlingen uit groep 7 en 8 komen meer te weten over hun Friese stadhouder uit Leeuwarden. Willem Lodewijk bezoekt samen met Anna van Oranje de scholen. Zij vertellen de leerlingen over hun persoonlijke ervaringen tijdens de Opstand (1568-1648).

Us Heit op school is een educatief project van Historisch Centrum Leeuwarden. Het wordt – in samenwerking met Van Ravesteijn Theater – tijdens het Kunstmenu van Kunstkade aangeboden. Meer informatie is te vinden op de website van Schoolkade

WILLEM LODEWIJK WANDELINGEN

Volg de voetsporen van Willem Lodewijk in de historische binnenstad van Leeuwarden
Waar: Leeuwarden
Wanneer: tot en met oktober 2020
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: € 3,50 per persoon

Wandelen met echte Liwwadder gidsen langs monumenten en andere plekken in Leeuwarden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Friese Nassaus en de Oranjes. De tour is ook mogelijk op aanvraag (en in meerdere talen). Opgave vooraf bij het HCL. De routebeschrijving is ook opgenomen in een brochure, die voor 1 E te koop is bij het Historisch Centrum Leeuwarden.

FREE TOUR MET US HEIT

Waar: Leeuwarden
Wanneer: op afspraak

Een GRATIS stadswandeling door de historische binnenstad van Leeuwarden in gezelschap van stadhouder Willem Lodewijk? Dat kan! Al vanaf twee personen laat deze historische figuur je de hotspots van onze Friese hoofdstad zien. Jij bepaalt zelf welke dag en welk tijdstip. Na afloop kun je een vrijwillige donatie doen, die wordt geschonken aan Stichting de Vier Pelikanen.

Bel voor meer informatie en het reserveren van een stadswandeling met telefoonnummer: 058-212 77 87.

OOG IN OOG MET US HEIT

Waar: diverse verzorgingshuizen in Friesland
Wanneer: diverse data in november 2020

Het Ritske Boelemafonds heeft een bedrag geschonken voor de realisatie van vijf voorstellingen over Willem Lodewijk op locatie in diverse zorginstellingen in Friesland. Zo kunnen bewoners ook genieten van dit theaterevent in hun eigen, vertrouwde en veilige omgeving.

De speeldata zijn als volgt:

1 november 2020 > Sint Jozef in Leeuwarden
13 november 2020 > De Herbergier in Dronrijp
18 november 2020 > De Rispinge in Drachten
27 november 2020 > Talma Hiem in Balk
Voor Friesma State in Grou wordt nog een n.t.b. datum gepland.

Meer informatie op www.annaenusheit.nl

 

 

Start Willem Lodewijk Jaar

13 maart
De officiële opening van het Willem Lodewijkjaar kon door het oplopende aantal coronabesmettingen niet doorgaan. Wel was er een bijeenkomst in besloten kring met als programmaonderdelen de onthulling van het oranjeboompje door burgemeester Buma en de presentatie van de brochure met Willem Lodewijk wandeling.

Het Verlovingsfeest – GEANNULEERD!

Schuif aan bij een authentiek 16de eeuws diner en proef de historie
Waar: de tuin van het Stadhouderlijk hof
Wanneer: het diner op 12 september a.s. is geannuleerd en wordt verplaatst naar een ntb datum
Wie: Van Ravesteijn Theater & Events i.s.m. Culivents

In de tuin van het Stadhouderlijk Hof schuif je aan voor een historische dis. Geniet van een authentiek menu en proef de 17de eeuw. Uiteraard schuiven ook Anna van Oranje & Willem Lodewijk aan. Er kunnen 200 mensen reserveren voor dit unieke diner.

Voor het Stadhouderlijk Hof loopt de Stichting Oud-Oranje uit Assen een modeshow met kostuums uit die tijd. Ook zijn er schermdemonstraties en kun je luisteren naar muziek uit de tijd van Willem Lodewijk.

HERDENKING jubileumjaar

Officiële herdinkingsdienst van het Willem Lodewijk Jaar
Waar: De Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden
Wanneer: Vrijdag 11 september 2020
Aanvang: Start programma om 15.00 uur, inloop en ontvangst vanaf 14.30 uur

Deze bijeenkomst stond in eerste instantie op de agenda in maart van dit jaar, als officiële aftrap van dit bijzondere jaar. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Op vrijdag 11 september herdenken we op gepaste wijze alsnog Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg.

Dit doen we in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden: een locatie die op vele manieren met ‘ús Heit’ verweven is. In de Grote Kerk nemen drie historici je mee in drie thema’s: politiek, krijgskunde en het persoonlijk leven van Willem Lodewijk. Al die thema’s bij elkaar, geven een beeld van het leven van Willem Lodewijk. Een leven dat in het teken stond van dienstbaarheid en ambities. Maar ook van persoonlijk geluk en diep verdriet. In de entourage van de Grote Kerk en met muziek uit de tijd van Willem Lodewijk brengen we je terug naar de tijd waarin het Nederland zoals we dat nu kennen, werd geboren.
Aanmelden voor de opening kan via info@willemlodewijkjaar.nl

Open monumentendag

Zie https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/2490-programma-open-monumentendag-12-september

THEATERMONOLOGEN US HEIT

Ontmoet stadhouder Willem Lodewijk en zijn familie
Waar: Kanselarij, Leeuwarden
Wanneer: 20 september 2020
Aanvang: tussen 13.00 en 17.00 uur
Kosten: € 400 cent (!) per persoon
Kaarten: Verkrijgbaar via VanPlan

Oog in Oog met vrienden van Us Heit

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk overleed. De man die later werd geëerd met de bijnaam “Us Heit”. Op zondagmiddag 20 september kruipen 10 acteurs van het gezelschap Van Ravesteijn Theater in de huid van beroemde vrienden van stadhouder Us Heit.

De mensen die hem van dichtbij hebben gekend, vertellen over het werk en het karakter. Het zijn korte monologen die plaatsvinden in De Kanselarij, ooit gerechtshof van Friesland. Het publiek doolt een uur door dit magnifieke monument en ontmoet op onverwachte plekken de vrienden. Deze schetsen per personage in 400 seconden een beeld van de stadhouder.

Men komt oog in oog te staan met rector Ubbo Emmius, prins Maurits, Anna van Oranje, Jan Janszoon Starter, burgemeester Van Uylenburgh, predikant Johannes Bogerman en anderen. Het zijn verrassende ontmoetingen, met mooie verhalen op onverwachte plekken. En het publiek mag vragen stellen! De toegangsprijs bedraagt het symbolische bedrag van 400 eurocent.

Vanwege een veilige afstand, kan men kaarten via tijdsloten reserveren via VanPlan. Elke 6 minuten, vanaf 13.00 uur, worden mensen naar binnen gelaten. Men volgt een spannende route door het gebouw en komt oog in oog te staan met de vrienden van Us Heit. Steeds zullen maximaal zestig personen per uur worden toegelaten. Het publiek rouleert langs de spelers.

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door de Siebolt Foundation, de Gemeente Leeuwarden, Stichting De vier Pelikanen en De Kanselarij.

LEZING: ‘De Friese stadhouder Willem Lodewijk als edelman, veldheer en diplomaat’

Waar: online via de Facebookpagina van de Stichting Nassau en Friesland en via deze link.
Wanneer: woensdag 11 november (en later te zien op deze website)
Aanvang: om 17.30 uur
Kosten: n.v.t.

De lezing wordt verzorgd door Hanno Brand, verbonden aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de RU-Groningen. Tevens vice-voorzitter van de Stichting Nassau en Friesland.

“Uyt beleefdheyt ende om meerder eendracht wille”

Dit citaat uit een brief van de Friese stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) verwoordt kernachtig diens levenshouding en doelstellingen tijdens de Opstand. De Nassauer ontpopte zich op jonge leeftijd als een gewiekst diplomaat die – ondanks alle religieuze twisten en politieke partijstrijd – vasthield aan de opdracht de eenheid van de Republiek te bewaren. Zijn inschattingsvermogen en terughoudendheid dwongen in brede kringen respect af. Zijn matigheid en sobere levensstijl wekten verbazing en  bewondering. Willem Lodewijk zelf putte uit zijn rotsvaste geloof en eergevoel als edelman.
Voor Maurits was Willem Lodewijk een raadsman. In de ogen van de Staten was hij een militair innovator en voor zijn manschappen een onversaagd bevelhebber. Voor de contra-remonstranten een verdediger van het ware geloof, voor zijn verwanten een pater-familias en voor de Friezen “ús heit”. Het 400ste sterfjaar van de stadhouder vormt aanleiding om in kort bestek aan te geven hoe al deze eigenschappen in een en dezelfde persoon werden verenigd.

 
Na afloop van deze live-gestreamde lezing is er gelegenheid tot vragen stellen. De lezing komt later ook beschikbaar op deze website.